Hörselhjälpmedel för arbetslivet.

HörselProffsen arbetar till stor del med arbetshjälpmedel för personer med hörselnedsättning.

Den som behöver hjälpmedel i sitt arbete kan få bidrag (100%) till detta antingen genom Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingens försorg. Dessa arbetshjälpmedel inkluderar dock normalt sett inte hörapparater, telefoner, brandlarm eller hörselskydd. Men det finns ju så mycket mer som kan göra arbetslivet lättare vid en hörselnedsättning.

HörselProffsen är Phonak Roger Certified Partner.